Müdürlükler


DEFNE BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

S.NO-  ÜNVANI                 ADI       SOYADI


1- Özel Kalem Müdürü Vek.   SELAHİTTİN KÜNEFECİ

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü   AYŞE GENÇAY

3-  Yazı İşleri Müdürü  HASAN ÇEKMECELİOĞLU

4- Mali Hizmetler Müdürü  VEDİ KÜÇÜK

5- Temizlik İşleri Müdürü  AYFER ERARSLAN

6- İmar ve Şehircilik Müdürü  SAMİ AKDOĞAN

7- Veteriner İşleri Müdürü  REFİK DURMUŞ

8- Ruhsat ve Denetim Müdürü  HÜSAMETTİN ESKİOCAK

9- Yapı Kontrol Müdürü  ESRA REYHANOĞULLARI

10- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü  NURSEL ÖZTÜRK

11- Zabıta Müdürü Vek. ORHAN SAHİLLİ 

12- Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü  MEHMET KARADAŞ

13- Fen İşleri Müdür Vek.  KERİM ÖZTÜRK

14- Destek Hizmetleri Müdür Vek.  SAMİ BEYAZ

15- Park ve Bahçeler Müdürü  ALİ ÖZTÜRK

16- Muhtarlık İşleri Müdürü  BEHRUZ AYNACI

17- Bilgi İşlem Müdürü  ALİ TEMİZ

18- Strateji Geliştirme Müdürü  KEMAL KADIOĞLU

19- Spor İşleri Müdürü ZEKİ GÜLEN

20- Etüd  Proje Müdür Vek.  ÜMİT ERYILMAZ

21- Teftiş Kurulu Müdürü  Kevser GÜNAY