Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları Yönetim :Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının amacı:

  • Çevre kirliliğini azaltmak,
  • Katı atık depolama sahalarının kullanım ömrünü uzatmak,
  • Ekonomiye katkıda bulunmak,
  • Enerji verimliliğini sağlamak ve küresel ısınmayı yavaşlatmak

şeklinde özetleyebiliriz.

İlçemiz genelinde ambalaj atıkları, muhtelif yerlere yerleştirilen geri kazanım kumbaraları ve evlere dağıtılan mavi poşetler ile oluşturulan toplama sistemi ile evsel atıklardan ayrı olarak toplanmış ve ekonomiye geri kazandırılmıştır.

37 mahallemizde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları sürdürülmüş olup; toplama yapılan mahallelerin toplama gün ve saatleri tarafımızdan belirlenmiştir.

İlçemizde ambalaj atıklarının toplanması işi Bora Geri Dönüşüm ve Atık Toplama San. Ltd. Şti. bünyesinde 3 araç ve 6 elemanla yürütülmüştür.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması faaliyetleri, Belediyemiz ile Bora Geri Dönüşüm ve Atık Toplama San. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme istinaden hazırlanan yönetim planına uygun bir şekilde çalışmalar yapıldı.

. 105 Adet Geri dönüşüm kumbaraları yerleştirildi.

Bir de Bunlar Var...