Anız Yangınlarının Önlenmesi Hakkında Valilik Duyurusu

2020 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi İle İlgili Esas ve Usuller hakkındaki Valilik Tebliği ekte sunulmuştur.

Bir de Bunlar Var...