Atık Piller

Atık Pillerin Evsel Atıklardan Ayrı Toplanması: Atık Pil; kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş olan pillerin tümüdür. Toplanan piller içlerindeki geri kazanılabilir tüm materyaller ayrıştırıldıktan sonra, tehlikeli atıklar Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından bertaraf edilmektedir. İlçemiz genelinde 2016 yılında bütün okullara atık pil kutusu yerleştirildi.

Bu noktalarda biriken atık piller ve işyerlerinde biriktirilen atık piller belediyemizce toplanarak TAP Derneğine teslim edilmiştir.Defne genelinde bulunan okullarda atık piller hakkında bilgi verilerek atık pil toplama kutuları, broşür ve afiş dağıtıldı.

İlçemizde 2016 yılı içerisinde 360 Kilo 600 gr atık pil evsel atıklardan ayrı olarak toplanmıştır.

TAP ve Belediyemiz tarafından başlatılan atık pil toplama kampanyasında Atık pil toplamada Hatay 2.si olan Harbiye Selim Tevfik Eskiocak Anadolu Lisesine spor seti hediye edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün belediyemize vermiş olduğu görevle Tap Derneğinin düzenlemiş olduğu eğitim proğramında 5 ilçede bulunan okullardan görevlendirilen öğretmenlere ev sahipliğini belediyemiz yapmış olup, Sözkonusu toplantıya 393 öğretmenin katılımı sağlanmıştır.

 

Bir de Bunlar Var...