1.-Banka-Promosyon-Ihale-Karari-ve-Ilani

2. Banka Promosyon Şartnamesi

3. Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu

4. Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu

5. Banka Promosyonu Davet Mektubu

Bir de Bunlar Var...