Çardaklı Mahallesi 301 Nolu Parsele 7 Metrelik İmar Yolu Eklenmesi
Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Çardaklı_301

Meclis Kararı_Büyükşehir_

Çardaklı 301 Meclis Kararı_defne

Bir de Bunlar Var...