Çardaklı Mahallesi Şeyh Cedduğ Ziyaretinde Moloz Temizleme Çalışmamız

Çardaklı mahallesi Şeyh Cedduğ ziyaretinde moloz temizleme çalışmamız.

Bir de Bunlar Var...