Çekmece Mahallesi 9640 Nolu Parselin kuzeyinde kalan alanın ‘İbadet Alanı (Cami)’olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Meclis Kararı_

Büyükşehir Meclis kararı_

defne Tadilat_cami

Bir de Bunlar Var...