Defne Kent Konseyi

Defne Kent Konseyinin oluşturulması için belediye adına sivil toplum örgütleriyle yazışmalar yapılmış, Kent konseyinin genel kurulu içingerekli tanıtım ve bilgilendirmeler için afişler hazırlanmıştır.

Bir de Bunlar Var...