Ne İçin Ne Gerekli?


Nikah İçin Gerekli Belgeler

 • Evlenme Dosyası (Evlendirme memurundan temin edilip pilot kalem ve daktillo ile doldurulacak).
 • Kimlik Fotokopisi (Adayların her ikisi için).
 • Evlilik Öncesi Sağlık Raporu (Adayların her ikisi için).
 • 5 Adet Vesikalık Fotoğraf (Adayların her ikisi için).


Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Sıhhi İşyerlerinden İstenecek Belgeler (Şahıslar İçin)

 • Tapu Senedi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yok ise Tedaş’tan 2004 yılından elektrik abone kayıt bilgisi)
 • Kira Sözleşmesi (Aslı ve mülk sahibinin kimlik fotokopisi)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Güncel adres kaydına göre)
 • Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyet belgesi)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi (Sicil kaydı)
 • İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesinden) / Yangın Tüpü Faturası
 • Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Restaurant, Kuaför, Güzellik Salonu ve Berberlerde)
 • Sosyal Kurum Belgesi (Bağ-Kur, SGK, Emekli Sandığı vs.)
 • Hijyen Belgesi (Gerekli iş yerleri veya halk eğitim merkezlerinden)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gayrı Sıhhi İşyerlerinden İstenecek Olan Belgeler (Şahıslar İçin)

 • Tapu Senedi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yapılacak faaliyetin yazılı olduğu)
 • İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Güncel adres kaydına göre)
 • Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyet belgesi)Ustalık Belgesi (Ustalık gerektiren faaliyet kolları için)
 • Kira Sözleşmesi (Aslı ve mülk sahibinin kimlik fotokopisi)ÇED Raporu
 • Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğine dahil işyeri ise) /
 • ÇED Gerekli Değildir Belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacak)
 • Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacak)
 • Kapasite Raporu (Bağlı olduğu odadan, gerekiyorsa)
 • Makine Yerleşim Projesi (Makine mühendisi tarafından onaylı)
 • İş Akış Şeması ve Yerleşim Krokisi
 • Sosyal Kurum Belgesi (Bağ-Kur, SGK, Emekli Sandığı vs.)
 • Hijyen Belgesi (Gerekli iş yerlerinden)
 • Ölçekli Vaziyet Planı (Yapı kullanma izni olmayanlardan)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri (Şahıslar İçin)
 • Tapu Senedi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yok ise Tedaş’tan 2004 yılından elektrik abone kayıt bilgisi)
 • Sağlık Raporu
 • İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
 • Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyet belgesi)
 • Kira Sözleşmesi (Aslı ve mülk sahibinin kimlik fotokopisi)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi (Sicil kaydı)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Güncel adres kaydına göre)
 • İkametgah Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Lokanta, Restaurant)
 • Kat Mülkiyetine Tabi Yapılar İçin Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname (İçkili yer, kıraathane, kahvehane, oyun yeri vs. açılması halinde resmi ve özel okul binalarından ve ilköğretim öğrencilerinin barındığı yurtlar ile anaokullarından kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunması gereklidir)
 • Sosyal Kurum Belgesi (Bağ-Kur, SGK, Emekli Sandığı vs.)
 • Sabıka Kaydı
 • Hijyen Belgesi (Gerekli iş yerlerinden)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 4 Adet Fotoğraf
 • İnternet Salonları İçin Sabit IP Adresi, Kamera Kayıtları (Kaymakamlıktan) ve Filtre Programı

Sıhhi İşyerlerinden İstenecek Belgeler (Şirketler İçin)

 • Tapu Senedi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yok ise Tedaş’tan 2004 yılından elektrik abone kayıt bilgisi)
 • Kira Sözleşmesi (Aslı ve mülk sahibinin kimlik fotokopisi)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Güncel adres kaydına göre)
 • İtfaiye Raporu / Yangın Tüpü Faturası
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Ticaret sicil kayıtları 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise)
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (Umuma açık istirahat ve eğlence merkezlerinden, varsa noter onaylı taahhütname ile)
 • Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Restaurant, Kuaför, Güzellik Salonu ve Berberlerde)
 • Hijyen Belgesi (Gerekli iş yerleri veya halk eğitim merkezlerinden)

Gayrı Sıhhi İşyerlerinden İstenecek Olan Belgeler (Şirketler İçin)

 • Tapu Senedi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yapılacak faaliyetin yazılı olduğu)
 • İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Güncel adres kaydına göre)
 • Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyet belgesi)
 • Ustalık Belgesi (Ustalık gerektiren faaliyet kolları için)
 • Kira Sözleşmesi (Aslı ve mülk sahibinin kimlik fotokopisi)
  Ticaret Sicil Gazetesi ve Sorumlu Yönetici Sözleşmesi
 • Sosyal Kurum Belgesi (Bağ-Kur, SGK, Emekli Sandığı vs.)
 • Kapasite Raporu
 • Makine Yerleşim Projesi
 • İş Akış Şeması ve Yerleşim Krokisi
 • Hijyen Belgesi (Gerekli iş yerlerinden)
 • Ölçekli Vaziyet Planı (Yapı kullanma izni olmayanlardan)

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri (Şirketler İçin)

 • Tapu Senedi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yok ise Tedaş’tan 2004 yılından elektrik abone kayıt bilgisi)
 • İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
 • Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyet belgesi)
 • İmza Sirküleri
 • Kira Sözleşmesi (Aslı ve mülk sahibinini kimlik fotokopisi)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Güncel adres kaydına göre)
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (Umuma açık istirahat ve eğlence merkezlerinden, varsa noter onaylı taahhütname ile)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Ustalık Belgesi (Lokanta, Restaurant)
 • Kat Mülkiyetine Tabi Yapılar İçin Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname (İçkili yer, kıraathane, kahvehane, oyun yeri vs. açılması halinde resmi ve özel okul binalarından ve ilköğretim öğrencilerinin barındığı yurtlar ile anaokullarından kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunması gereklidir)
 • Sabıka Kaydı
 • Hijyen Belgesi (Gerekli iş yerlerinden)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 4 Adet Fotoğraf
 • İnternet Salonları İçin Sabit IP Adresi, Kamera Kayıtları (Kaymakamlıktan) ve Filtre Programı

İmar Durumu Verilmesi (Yazılı)

 • Tapu Senedi
 • Dilekçe

İmar Durumu Verilmesi (Çizili)

 • Takdiyatlı Tapu Kaydı
 • Harita Plan Örneği (Kadastro Çapı)
 • Vekaletname (Varsa)
 • Aplikasyon Krokisi
 • Dilekçe

İmar Çapı Verilmesi

 • Dilekçe
 • Harita Plan Örneği
 • Aplikasyon Krokisi
 • Takyidatlı Tapu Kaydı

Temelüstü Vizesi Düzenlemesi

 • Aplikasyon Krokisi (Röperli Kroki)
 • Yapı Ruhsatı
 • Dilekçe

Kat İrtifakı Kurulması

 • Mimari Proje
 • Ruhsat Fotokopisi
 • m2 Hesap Tablosu
 • Dilekçe

Müteahhit Değişikliği ve/veya Başvuru İşlemleri

 • Ticaret Sicil Kaydı (Güncel)
 • Noter Tasdikli İmza Sirküsü ve Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Vergi Kaydı (Güncel)
 • Bağ-Kur veya Sigorta Kaydı
 • Dilekçe

Proje Müellifi İlk Kayıt

 • Diploma Fotokopisi
 • Vergi Kaydı (Güncel)
 • Oda Sicil Kaydı (Güncel)
 • Noter Tasdikli İmza Sirküsü
 • Nüfus Cüzdan Sureti
 • Bağ-Kur veya Sigorta Kaydı
 • Şirket ise Ana Sözleşme. Fotokopisi ve Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • Büro Tescil Belgesi (Güncel)
 • Dilekçe

Proje Müellifi

 • Vergi Kaydı (Güncel)
 • Bağ-Kur veya Sigorta Kaydı
 • Büro Tescil Belgesi (Güncel)
 • Dilekçe

Yapı Ruhsatı

 • Dilekçe (Mal sahibi veya kanuni vekil)
 • Tapu Senedi
 • Takdiyatlı Tapu Kaydı
 • İmar Durumu
 • Kadastro Çapı
 • Aplikasyon Krokisi
 • Harita Mühendisinin Aplikasyon Krokisi
 • M2 Cetveli
 • Müteahhidin Taahhütnamesi
 • Müteahhidin İmza Sirküleri
 • Müteahhidin Ticaret Oda Kaydı
 • Müteahhidin Vergi Levhası
 • Müteahhit ile Şantiye Şefi Arasındaki Sözleşme
 • Şantiye Şefinin Taahhütnamesi
 • Mimarın Taahhütnamesi
 • İnşaat Mühendisinin Taahhütnamesi
 • Elektrik Mühendisinin Taahhütnamesi
 • Makine Mühendisinin Taahhütnamesi
 • Jeoloji Mühendisinin Taahhütnamesi
 • Jeofizik Mühendisinin Taahhütnamesi
 • Harita Mühendisinin Taahhütnamesi
 • Enerji Kimlik Belgesi Taahhütnamesi
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Hafriyat Toprağı Raporu
 • Yapı Denetim Hizmet Bedel Dekontu (1000m2’den küçük ise %100 bedeli)
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
 • Mimari Proje (3 nüsha)
 • Statik Proje (3 nüsha)
 • Statik Proje Hesap Çıktıları (2 nüsha)
 • Elektrik Projesi (3 nüsha)
 • Sıhhi Tesisat Raporu (3 nüsha)
 • Zemin Etüt Raporu (3 nüsha)
 • Isı Yalıtım Projesi (3 nüsha)
 • Varsa Asansör Avan Projesi (3 nüsha)
 • Varsa Kalorifer Projesi (3 nüsha)
 • 3 Adet Tam Kapaklı Pembe Dosya

Şantiye Şefi Başvuru / Yenileme İşlemleri

 • Diploma Fotokopisi
 • Noter Tasdikli İmza Sirküsü ve Nufus Cüzdan Sureti
 • Bağ-Kur veya Sigorta Kaydı
 • İkametgah
 • Dilekçe

Yapı Kullanım İzin Belgesi

 • Tapu Fotokopisi (3 Adet)
 • Ruhsat Fotokopisi (1 Adet)
 • Kimlik Fotokopisi (2 Adet)
 • Dilekçe

Yıkım Ruhsatı Başvurusu

 • Güncel Tapu Kaydı
 • Mal Sahibi / Sahipleri T.C. Kimlik Fotokopisi
 • Müteahhit Evrakları: Oda Sicil, Vergi Levhası, Kimlik Fotokopisi,
 • Taahhütname, İmza Sirküsü.
 • Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi Olmak Zorunda)
 • Şantiye Şefi Evrakları: Yıkım Sorumlusu Fenni Mesuliyet Belgesi (İnş.Müh.Odasından alınacaktır), Vergi Levhası, Kimlik Fotokopisi, Taahhütname, İmza Sirküsü.
 • Muhtardan Binanın Boşaltıldığına Dair Yazı (TÜİK Sisteminde Binanın Nüfus Olarak Boşaltılması)
 • Elektrik, Su ve Doğalgaz ile İlgili İdarelerden Kesildiğine Dair Yazı.
 • Varsa Riskli Bina Tespit Raporu.
 • Hatay Büyükşehir Belediyesinden Alınmak Suretiyle Adres Kayıt Bilgisi
 • Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi
 • Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi(Hatay Büyük Şehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından alınacaktır)
 • Dilekçe


Copyright © 2023 | Defne Belediyesi