DEFNE BELEDİYESİ MAHALLELER ARASI DR. ADNAN EZELSOY FUTBOL TURNUVASI KATILIM VE TURNUVA KURALLARI KATILIM FORMU

KANSER ERKEN TEŞHİS VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM) ULUSAL KANSER TARAMA PROGRAMI

TEBLİGAT VARAKASI

TEBLİGAT VARAKASI Gümüşgöze Mahallesi Faysal Sokak No:3 Defne 4733 ada 5 sayılı parsel                 İmar Kanunu’nun 39.maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese […]

X