Belediyemiz


6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürülüğe girmeden önce Hatay ilinde 12 ilçe, 76 belediye, 362 köy ve diğer yerleşmelerden oluşan bir ildir. 6360 sayılı kanundan sonra büyükşehir belediyesi ve 15 ilçeden oluşan yerel yönetim birimleri kurulmuş; il sınırları büyükşehir belediye sınırları ile çakışmıştır.

06.12.2012 Tarih ve 28489 sayılı Resmi gazete de yayımlanan 6360 sayılı kanunun 1. Maddesi kapsamında Hatay İli’nin bütün sınırlarını bünyesine alan Hatay büyük şehir Belediyesi kurulmuştur.Aynı yasanın ilçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlığı altında bulunan 2. maddesinin (7) bendinde Defne İlçesi ve Defne Belediyesi kurulmuştur.

Defne Belediyesi sınırlarında; Aknehir, Çekmece, Dursunlu, Gümüşgöze, Harbiye, Subaşı, Tavla, Toygarlı, Turunçlu ve Yeşilpınar olmak üzere 10 belediyesi, Antakya Belediyesinden aktarılan Armutlu, Akdeniz, Sümerler, Aşağıokçular ve Elektrik olmak üzere 5 mahalle; Bahçeköy, Balıklıdere, Bostancık, Çardaklı, Değirmenyolu, Döver, Samankaya, Sinanlı, Ballıöz, Güneysöğüt, Koçören, Meydancık, Orhanlı, Büyükçat, Özbek, Hancağız, Yeniçağ, Çökek, Özengili, Hüseyinli, Çınarlı ve Karşıyaka olmak üzere 22 köy mevcuttur.

VizyonYaşam kalitesini yükselten, insan odaklı, etkin ve verimli hizmet üreten, herkes için eşit erişim ve ulaşım sağlayan, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarları bağdaştıran, kentlilerin üretken ve üretim sürecinde yer almasını sağlayan, bilgiye dayalı, demokratik şeffaf toplumcu anlayışla, akıllı kent yönetimini gerçekleştiren, güçlü yerel yönetimdir.

Misyon

Tarihi ve doğal değerleri koruyan, kültürel çeşitliliği zenginlik kabul eden, katılımcı, hoşgörü, çevreye ve insana saygılı, sosyal dayanışmaya değer veren, etnik ve kültürel değerlerinin farkında olan ve sahip çıkan, yüksek kentsel standartlara sahip, yaşanılası kimlikli bir dünya kenti olmaktır.
Copyright © 2023 | Defne Belediyesi