TURUNÇLU

 • Özel Kalem Müdürü Vek.   SELAHİTTİN KÜNEFECİ
 • Hukuk İşleri Müdürü Deniz AKAR
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü   AYŞE GENÇAY
 • Yazı İşleri Müdürü  HASAN ÇEKMECELİOĞLU
 • Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü BEHRUZ AYNACI
 • Spor İşleri Müdürü ZEKİ GÜLEN

ÇEKMECE

 • Mali Hizmetler Müdürü  VEDİ KÜÇÜK
 • İmar ve Şehircilik Müdürü  SAMİ AKDOĞAN
 • Ruhsat ve Denetim Müdürü  HÜSAMETTİN ESKİOCAK
 • Yapı Kontrol Müdürü  ESRA REYHANOĞULLARI
 • Fen İşleri Müdür Vek.  KERİM ÖZTÜRK
 • Destek Hizmetleri Müdür Vek.  SAMİ BEYAZ
 • Bilgi İşlem Müdürü  ALİ TEMİZ
 • Teftiş Kurulu Müdürü  Kevser GÜNAY

SUBAŞI

 • Veteriner İşleri Müdürü  REFİK DURMUŞ
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü  NURSEL ÖZTÜRK
 • Park ve Bahçeler Müdürü  ALİ ÖZTÜRK
 • Strateji Geliştirme Müdürü  KEMAL KADIOĞLU

HARBİYE

 • Temizlik İşleri Müdürü  AYFER ERARSLAN
 • Zabıta Müdürü Vek. ORHAN SAHİLLİ
 • Muhtarlık İşleri Müdürü  BEHRUZ AYNACI
 • Etüd  Proje Müdür Vek.  ÜMİT ERYILMAZ