TURUNÇLU

 • Özel Kalem Müdürü Vek.   SELAHİTTİN KÜNEFECİ (0326) 223 40 57/191
 • Hukuk İşleri Müdürü Deniz AKAR  (0326) 223 40 57 / 127
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü   AYŞE GENÇAY  (0326) 223 40 57 /133
 • Yazı İşleri Müdürü  HASAN ÇEKMECELİOĞLU  (0326) 223 40 57 /131
 • Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü BEHRUZ AYNACI  (0326) 223 40 57 /135

ÇEKMECE

 • Mali Hizmetler Müdürü  VEDİ KÜÇÜK (0326) 232 47 43 /213
 • İmar ve Şehircilik Müdürü  SAMİ AKDOĞAN (0326) 232 47 43 /312
 • Ruhsat ve Denetim Müdürü  HÜSAMETTİN ESKİOCAK (0326) 232 47 43 /222
 • Fen İşleri Müdür Vek.  KERİM ÖZTÜRK (0326) 232 47 43 /224
 • Destek Hizmetleri Müdür Vek.  SAMİ BEYAZ (0326) 232 47 43 /236
 • Bilgi İşlem Müdürü ALİ TEMİZ (0326) 232 47 43 /245
 • Teftiş Kurulu Müdürü Kevser GÜNAY (0326) 232 47 43 /214

SUBAŞI

 • Veteriner İşleri Müdürü  REFİK DURMUŞ  (0326) 283 22 87 /315
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü  NURSEL ÖZTÜRK (0326) 283 22 87 /312
 • Park ve Bahçeler Müdürü  ALİ ÖZTÜRK (0326) 283 22 87 /325
 • Strateji Geliştirme Müdürü  KEMAL KADIOĞLU (0326) 283 22 87 /317

HARBİYE

 • Temizlik İşleri Müdürü  AYFER ERARSLAN (0326) 231 43 45-46
 • Zabıta Müdürü Vek. ORHAN SAHİLLİ (0326) 231 43 45-46
 • Etüd  Proje Müdür Vek.  ÜMİT ERYILMAZ (0326) 231 43 45-46
 • Spor İşleri Müdürü ZEKİ GÜLEN  (0326) 231 43 45-46
 • Yapı Kontrol Müdürü  ESRA REYHANOĞULLARI(0326) 231 43 45-46