Yaşam kalitesini yükselten, insan odaklı, etkin ve verimli hizmet üreten, herkes için eşit erişim ve ulaşım sağlayan, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarları bağdaştıran, kentlilerin üretken ve üretim sürecinde yer almasını sağlayan, bilgiye dayalı, demokratik şeffaf toplumcu anlayışla, akıllı kent yönetimini gerçekleştiren, güçlü yerel yönetimdir.