Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Park ve Bahçe Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmenliği

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Semt Pazarlari,Kontrol,Denetim ve İdari Yaptirim Yönetmeliği

Sosyal Yardım Yönetmeliği

Spor İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği