T.C Kimlik Numarası
Ad Soyad
Yaş
Medeni Durum
EvliBekar
Varsa Çocuk Sayısı
Telefon Numarası
Adres